دولت امروز متوجه شده‌ که مانع اصلی در حل مسأله هسته‌ای خود غربی‌ها هستند

منتشر شده در تاریخ 15 شهریور 1393 | نظرتان را بنویسید

استاد دانشگاه تهران در گفتگویی اظهار داشت: غربی‌ها به جای رسیدن به توافقنامه به دنبال تسلیم‌نامه هستند/ خوشبختانه دولت از آن نگاه فانتزی و خوشبینانه نسبت به غرب فاصله گرفته‌ است  

آخرین اخبار

+‬‏