طرح الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصد تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

منتشر شده در تاریخ 04 دی 1392 | نظرتان را بنویسید

به گزارش سایت کمیته صیانت از منافع ایران ، به نقل از خبرگزاری فارس ، طرح الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم به میزان حداقل 60 درصد جهت تامین نیازهای صلح‌آمیز داخلی با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.  

آخرین اخبار

+‬‏