بیانیه کمیته صیانت از منافع ایران: آقای رئیس جمهور! لطفا برای منافع ملت عصبانی شوید! / سه سوال کمیته صیانت از منافع ایران از آقای روحانی

منتشر شده در تاریخ 15 شهریور 1393 | 1 نظر

آیا با این تحریم های جدید که حتی نمی توانید اعلام کنید خلاف متن توافقنامه است و صرفا آنها را خلاف روح و با سوء استفاده از ریزه کاری های متن معرفی می کنید، به این نتیجه نرسیده اید که اگر از ابتدا با آغوش باز، حرف های دلسوزان را می شنیدید [...] 

آخرین اخبار

+‬‏