10 ویژگی گام نهایی چیست؟/ راکتور اراک و نحوه بازرسی ها موضوعات اساسی مورد بحث در مذاکرات وین 4

منتشر شده در تاریخ 26 اردیبهشت 1393 | نظرتان را بنویسید

خبرهای رسیده از وین حاکی است که قرار است در ضمن نگارش متن توافق نهایی موضوع هسته ای ایران مباحث مورد اختلاف طرفین مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود.  

آخرین اخبار

+‬‏