شعار مرگ بر آمریکا سیاسی نیست، قرآنی است

در روایات ما آمده است “هل الدین الا الحب و البغض” آیا دین غیر حب و بغض چیزی هست؟ اگر کسی دینی را ارائه بدهد که این دین سراسر تولی است و تبری در این دین نیست این دین، دین نیست اصلا.

متاسفانه برخی اوقات بحث های قرآنی ترکیب میشود با بحث های سیاسی و موضع گیری ها راجع به این دولت و آن دولت انسان احساس می کند که بحث دارد سیاسی می شود، بحث کاملا یک بحث قرآنی است. در سوره مبارکه ممتحنه آیه ای در مورد حضرت ابراهیم دارد “قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه” در ابراهیم و کسانی که با ابراهیم هستند یک اسوه حسنه برای شما هست یعنی برای ما ابراهیم یک اسوه حسنه است، خوب این اسوه حسنه چیست؟”قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا برئاء منکم و مما تعبدون من دون الله” آن موقع که گفتند ما نسبت به شما گروه کفار بیزاریم “کفرنا بکم” ما به شما کافریم و این را گفتند و اعلان برائت کردند “و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تومنوا بالله وحده” این جنگ، این عداوت و بغضاء ابدا باقی خواهد ماند.دو سه آیه بعد دارد که ” عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر” یعنی این اتفاق می افتد که بین شما و بین دشمنان شما مودتی عزت مندانه برقرار خواهد شد از چه مسیری از مسیر برائت.

مودت عزتمدارانه از مسیر برائت و اعلان برائت میگذرد همان طور که در روایات داریم ” من وضع حبه فی غیر موضعه تعرض للقطیعه” اگر کسی حبش را در غیر موضع خودش بگذارد این منجر به قطع حب میشود همانطوری اگر بغضش را در محل خودش قرار بدهد موجب مودت عزتمندانه میشود، این شعار مرگ بر امریکا شعار همه کسانی هست که حج ابراهیمی می کنند لذا از ماجرای برائت نباید کوتاه آمد، برائت سر جای خودش باقی هست اگر این نباشد دین، دین نیست بارها این ایه خوانده شده که ” و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا” این ها ایات قران هست بحث سیاسی نیست اینها همواره با شما پیکار خواهند کرد تا اینکه شما را مرتد بکنند.

این جنگ همچنان باقیست این مرگ بر امریکاها همچنان باقیست و باید باقی باشد اگر غیر از این اتفاق بیفتد انقلاب به مسیر ارتداد کشیده میشود، این را در این حج ابراهیمی در این عرفه ابراهیمی باید همه ما دقت بکنیم که فراموش نشود(اگر این مرگ بر آمریکاها حذف بشود) که دیگر دین نیست یک سری نشستیم برای خودمان گفتیم و شنیدیم و خوش بودیم و اسم این رو هم میگذاریم دین و دینداری. زمان شاه هم این چیز ها بود روزه بود، نماز بود، دعا بود، زیارت عاشورا بود، دسته بود، هیات بود، قربانی بود همه این ها بود آن نقطه محوری که نبود همین این ها نبود که اگر این نباشد این علامت خروج انقلاب از مسیر خودش است.

1 نظر

  1. ع. خ. گفت:

    حاج آقا قاسمیان، روز عرفه، دانشگاه صنعتی شریف

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏