خمینی بت شکن ،مسلمان بودن و آمریکا؛ چند برش از بیانات امام خمینی

امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده اند، مى بوسم و سلام و درودهاى خالصانه خود را به همه غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم و به ملّت عزيز و دلاور ايران هم عرض مى كنم خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است ، و قلب ها و چشمان پرفروغ شما كانون حمايت از محرومان شده است ، و شراره كينه انقلابى تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است

خمینی بت شکن ،مسلمان بودن و آمریکا

اين دنيا چه وضعى الآن پيدا كرده است ؟ اين مسلمان ها كه ادعا مى كنند كه ما تابع پيغمبر اكرم هستيم ، ما تابع قرآن كريم هستيم ، خوب ، اين قرآن ، بياييد ببينيد اين قرآن چه مى گويد و شما چه مى كنيد. آنها مى بينيد كه براى خاطر آمريكا تمام اين گرفتارى ها را براى ما دارند پيش مى آورند و مى گويند ما مسلمان هستيم ، خوب ، اين اسلام شد كه شما بگوييد كه مسلم هستيم ، لكن چون آمريكا چطور است شما بايد چه بكنيد؟ نفت شان را به آمريكا مى دهند، تمام چيزهائى كه مال خود ملّت شان است تقديم مى كنند. ملتشان به آن ضعيفى و به آن بيچارگى دارد زير ستم خود آنها پايمال مى شود و باز ادعا مى كنند كه ما مسلمان هستيم ، مگر با ادعا انسان مسلمان مى شود؟ مى گويند ما مسلمان هستيم و مى خواهيم كه اتحاد باشد، ايران هفته وحدت درست مى كند آنها مى گويند ايران دارد تفرقه مى اندازد.[1]

اگر دوَل اسلامى و ملل مسلمان به جاى تكيه به بلوك شرق و غرب به اسلام تكيه مى‏كردند و تعاليم نورانى و رهايى‏بخش قرآن كريم را نصب عين خود قرار داده و به كار مى‏بستند، امروز اسير تجاوزگران صهيونيسم و مرعوب فانتوم امريكا و مقهور اراده سازشكارانه و نيرنگ بازيهاى شيطانى شوروى واقع نمى‏شدند.دورى دوَل اسلامى از قرآن كريم، ملت اسلام را به اين وضع سياه نكبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهاى مسلمان و كشورهاى اسلامى را دستخوش سياست‏ سازشكارانه استعمار چپ و راست قرار داده است. [2]

در روايتى است كه حضرت على ابن الحسين ( ع ) در كربلاكه بودند به پدرشان گفتند كه ( قريب به اين معنا كه به آنها گفته بودند كه شما كشته مى شويد) عرض كرد به سيد الشهدا كه مگر ما بحق نيستيم ؟ فرمود چرا. گفت ديگر مبالات از مردن نداريم . كسى كه بحق است و كسى كه قائل است به اينكه اين عالم تمام يك مدبر دارد و او خداست و عالم طبيعت پايين ترين عوالم است ( در قرآن از او به دنيا تعبير شده ، دنيا يعنى پاأ ين ) وقتى بنا باشد كه شهيد منزلش در ملاأ اعلى باشد، اين چه خوفى دارد؟ خوف را بايد امثال كارترها داشته باشند كه اعتقاد به اين مساأ ل ندارند، اينهائى كه همه مقصدشان اين است كه در اينجا چند روزى به يك قدرتمندى برسند يا به يك جنايتكارى برسند آنها بايد بترسند اما جوان هاى ما كه اعتقاد به ماوراأ طبيعت دارند و شهادت را براى خودشان يك فوزى مى دانند اينها ترس ندارند. ما فرض مى كنيم كه همچو قدرتى براى آن قدرتمندان باشد كه بريزند بكشند و همه چيز را از بين ببرند، معذلك ما چون بحق هستيم نبايد بترسيم .[3]

امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده اند، مى بوسم و سلام و درودهاى خالصانه خود را به همه غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم و به ملّت عزيز و دلاور ايران هم عرض مى كنم خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است ، و قلب ها و چشمان پرفروغ شما كانون حمايت از محرومان شده است ، و شراره كينه انقلابى تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است . البته همه مى دانيم كه كشور ما در حال جنگ و انقلاب ، سختى ها و مشكلاتى را تحمل كرده و كسى مدعى آن نيست كه طبقات محروم و ضعيف و كم درآمد و خصوصا اقشار كارمند و ادارى در تنگناى مسايل اقتصادى نيستند، ولى آن چيزى كه همه مردم ما فراتر از آن را فكر مى كنند، مسأله حفظ اسلام و اصول انقلاب است مردم ايران ثابت كرده اند كه تحمل گرسنگى و تشنگى را دارند، ولى تحمل شكست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت ملّت شريف ايران هميشه در مقابل شديدترين حملات تمامى جهان كفر عليه اصول انقلاب خويش مقاومت كرده است كه در اين جا مجال ذكر همه آنها نيست .[4]

جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمى شناسد و ما بايد در جنگ اعتقادى مان ، بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم . انشاأ الله ملّت بزرگ ايران با پشتيبانى مادى و معنوى خود از انقلاب ، سختى هاى جنگ را به شيرينى شكست دشمنان خدا در دنيا جبران مى كند، و چه شيرينى بالاتر از اين كه ملّت بزرگ ايران مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرود آمده است چه شيرينى بالاتر از اين كه ملّت ايران سقوط اركان و كنگره هاى نظام ستمشاهى را نظاره كرده است و شيشه حيات آمريكا را در اين كشور شكسته است و چه شيرينى بالاتر از اين كه مردم عزيزمان ريشه هاى نفاق و ملى گرايى و التقاط را خشكانيده اند و انشاأ الله شيرينى تمام ناشدنى آن را در جهان آخرت خواهند چشيد نه تنها كسانى كه تا مقام شهادت و جانبازى و حضور در جبهه پيش رفته اند، بلكه آنهايى كه در پشت جبهه با نگاه محبت بار و با دعاى خير خود جبهه را تقويت نموده اند، از مقام عظيم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره برده اند خوشا به حال مجاهدان خوشا به حال وارثان حسين (عليه السلام ).[5]

كدام افتخار بالاتر و والاتر از اين كه آمريكا با همه ادعاهايش و همه ساز و برگهاى جنگيش و آن همه دولت هاى سرسپرده اش و به دست داشتن ثروت هاى بى پايان ملّت هاى مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه هاى گروهى در مقابل ملّت غيور ايران و كشور حضرت بقيه الله – ارواحنا لمقدمه الفدا- آنچنان وامانده و رسوا شده است كه نمى داند به كه متوسل شود و رو به هر كس مى كند جواب رد مى شنود و اين نيست جز به مددهاى غيببى حضرت بارى تعالى – جلت عظمت- كه ملّت ها را بويژه ملّت ايران اسلامى را بيدار نموده و از ظلمات ستمشاهى به نور اسلام هدايت نمود.[6]

ما نه از اقدام نظامى مى ترسيم و نه از محاصره اقتصادى اما از او نمى ترسيم براى اينكه ما شيعه يك ائمه اى هستيم كه آنها شهادت را استقبال مى كردند، ملّت ما هم امروز شهادت را استقبال مى كند فرضا كه آقاى كارتر بتواند نظامى بياورد اينجا، با اينكه نمى تواند همچو كارى بكند، دخالت نظامى بكند، نمى تواند بكند، فرض مى كنيم كه خير، تفاهم كنند اين ابرقدرت ها كه به ايران نظامى بفرستند، ما35 ميليون جمعيت داريم كه اينها بسياريشان ، بسيار زيادشان ، آرزوى شهادت مى كنند، ما با اين 35 ميليون به ميدان مى رويم بعد كه ما همه شهيد شديم خودتان با ايران هر كارى مى خواهيد بكنيد از اين ما نمى ترسيم ، ما مرد جنگيم ، ما مرد مبارزه هستيم ، ما جوان هايمان با مشت مبارزه كردند با تانك ها و توپ ها و مسلسل ها ما را آقاى كارتر از مبارزه نترساند ما اهل مبارزه هستيم ولو نداشته باشيم ابزار مبارزه ، لكن بدن داريم در مقابل اينكه ما را بزنند و اين را عمل خواهيم كرد و اما قضيه اقتصاد، ما يك ملتى هستيم كه به اين گرسنگى خوردن ها عادت كرده ايم ، ما35 سال يا50 سال مى گوأ يد ما در اين گرفتارى ها بوديم و عادت داريم به اين گرسنگى خوردن ها، ما روزه مى گيريم ، ما يك وقت غذا مى خوريم اگر بنا باشد كه آنها محاصره اقتصادى بكنند، فرضا كه بتوانند و همه ملّت ها تبع ايشان بشوند و حال آنكه اين خيالى است خام و همچو چيزى تحقق پيدا نمى كند، فرضا كه تحقق پيدا بكند، ما همان جو و گندمى كه خودمان در مملكت خودمان كشت مى كنيم ، اقتصاد مى كنيم و براى خودمان همان مقدار كافى است .[7]

اين يك واقعيت است كه مردم ما به انقلاب خو كرده اند و همه انقلابى اند، آنها طالب شهادتند من اين را جدى مى گويم . ما خيلى آسان مى توانيم در مقابل آمريكا بايستيم ، او ممكن است ما را از بين ببرد ولى انقلاب ما را نمى تواند و به همين دليل است كه مى گويمما پيروز هستيم . به شعارها توجه كنيد مى گويند(( ناوهواپيمابر ديگر اثر ندارد، از منطق شهادت ، كارتر خبر ندار)). آمريكا چه مى فهمد شهادت چيست و به همين دليل ما همه مسايل را حل مى كنيم .[8]

در پایان تنها یک جمله از خلف صالح خمینی کبیر یادآوری می شود” من گفته‌ام، تأكيد مى‌كنم بر اين معنا و با يقين اين را عرض مى‌كنم كه: جوانِ امروز – جوانِ نسل سوم – در آمادگى خود و شجاعت خود و غيرت خود براى دفاع از هويت دينى و انقلابى خود، از جوانِ نسل اول – كه در دوره‌ى جنگ تحميلى و دفاع مقدس حضور داشت – هيچ كمتر نيست، شايد هم جلوتر است”[9].

[1] صحيفه نور، جلد:18، ص : 194، در جمع مسوولان لشگرى و كشورى به مناسبت هفدهم ربيع الاول ، تاريخ سخنرانى : 1/10/62.

[2] صحيفه امام، ج‏2، ص: 439

[3] صحيفه نور، جلد: 12، ص : 67، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاريخ سخنرانى : 12/2/59.

[4] 391- صحيفه نور، جلد:20، ص : 234، پيام به حجاج بيت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاريخ سخنرانى : 29/4/67.

[5] صحيفه نور، جلد: 20، ص : 236، پيام به حجاج بيت الله الحرام و قبول قطعنامه ، تاريخ سخنرانى : 29/4/67

[6] صحيفه نور، جلد: 21، ص : 172، وصيت نامه سياسى الهى حضرت امام (ره )، تاريخ سخنرانى : 15/3/68.

[7] صحيفه نور، جلد:10، ص : 183 و 184، ديدار با نماينده پاپ پل ششم ، تاريخ سخنرانى : 19/8/58.

[8] صحيفه نور، جلد: 22، ص : 266، مصاحبه با خبرنگار هفته نامه آمريكايى تايم ، تاريخ سخنرانى : 9/9/58.

[9] بيانات در ديدار مردم آذربایجان شرقی‌، ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏