با برگزاری “اجازه نمی دهیم” در اردبیل برخورد کردند!

به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران، با توجه به گسترش اعتراضات مردم به روند فعلی مذاکرات و عدم پاشخگویی و آگاهی بخشی مناسب از سوی مسئولین دولت و مذاکره کنندگان، موج فراگیری در کشور ایجاد گشت و همچنان هم ادامه دارد، در ادامه برگزاری برنامه های “اجازخ نمی دهیم ” در شهرستان ها ، این بار قرار بود این برنامه در تاریخ جمعه 15 خرداد بعد از نماز جمه در اردبیل برگزار گزدد، که با فشار برخی از مسئولین این برنامه لغو شد.

گفتنی است که پیش از این نیز برگزاری این برنامه های مردمی ، در دیگر شهرستان ها نیز لغو شده بود، همزمان با فراگیری موج ” اجازه نمی دهیم ” در جای جای کشور، برخورد سلبی و سرکوبگرانه ، پس از سخنرانی تند رییس جمهور و وزیر کشور در هفته گذشته افزایش یافته است.

 

photo_2015-06-05_10-47-48

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏