دومنیوی نه به تحقیر ملت ایران، اینبار در شاهرود

 

دومینوی اعتراضات به مذاکرات به شاهرود رسید + گزارش تصویری
 
به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران همایش مردمی “مخالفین مذاکره زیر شبه تهدید” دیروز با حضور پرشور مردم در مسجد غربا شاهرود برگزار شد آقای دکتر خلیلی، استاد دانشگاه امام صادق جلسه را با یک کلیپ زیبا در خصوص پرونده هسته ای شروع کردند و بحثشان را حول دو محور ادامه دادند: 1-احقاق حقوق هسته ای ملت ایران 2-رفع تحریم ها. حال به گوشه ای از مواضع و سخنان ایشان در این برنامه خواهیم پرداخت:
 
 حمایت واقع بینانه:
این کسانی را که دارند مذاکره می کنند هم نمایندگان ملت ایران هستند وتا لحظه آخر از آنها حمایت می کنیم ولی این باعث نمی شودکه اگر نتیجه به ضررمان بود نتیجه را انکار کنیم.
 
 توان تامین حتی یک نیروگاه راهم نخواهیم داشت
میزان توافق شده برای غنی سازی در کشور به قدری کم است که برای تولید سوخت یک سال نیروگاه بوشهر راکتور نطنز باید 25 سال کار کند که بر اساس قانون باید 20 نیروگاه دیگر همچون بوشهر در کشور داشته باشیم.
 
 محدودیت تاکی؟
در متن بیانیه لوزان هرجا اسمی از زمان آمده است با قید حداقل آمده است یعنی بعد از 10 یا 15 سال کماکان هیچ الزامی برای رفع محدودیت ها وجود ندارد.
 
 آینده فوردو
بر روی فوردو چهار قفل زده خواهد شد: 1-از یک سایت غنی سازی به یک مرکز تحقیقاتی، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد شد2-از 3000 سانتریفیوژ موجود در فوردو 2000 سانتریفیوژ به همراه زیر ساخت ها از فوردو خارج شود و در انباری زیر نظر آژانس نگهداری شود3-از 1000 سانتریفیوژ باقی مانده 700 سانتریفیوژ خاموش خواهند بود و در 300 سانتریفیوژ باقی مانده گازی تزریق نخواهد شد4-ایران اجازه وارد کردن هیچ گونه ماده شکافت پذیر به سایت فوردو را نخواهد داشت.
 تا ابد پلوتونیم نمی خواهیم
آیا کسی در قرن 21 قبول می کند که چون اکنون پلوتونیوم کاربردی جز بمب اتم ندارد در آینده نیز کاربرد دیگری نخواهد داشت. مانند قرن 19 که پادشاهان قاجار نفت را ماده سیاه بدبو خواندند اما اکنون از آن 70000 ماده شیمیایی تولید می شود.
در آخر نیز جلسه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
هم چینن شهروندان شاهرودی در پایان طوماری را در جهت محکوم کردن مذاکرات زیر سایه تهدید وتحقیر ملت را امضا کردند.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏