امروز تجمع مردمی مخالفین روند فعلی مذاکرات بی نفع و پرضرر در شاهرود برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته صیانت از منافع ایران, امروز تجمع مردمی مخالفین مذاکرات زیر شبح تهدید با حضور مردم و دانشجویان شاهرودی در مسجد غرباء این شهرستان واقع در خیابان فردوسی برگزار می گردد. گفتنی است در این تجمع مردمی دکتر علی خلیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق به سخنرانی خواهد پرداخت.

اخبار و گزارش برنامه را از طریق سایت اطلاع رسانی کمیته صیانت از منافع ایران sianat.org دنبال نمائید. شهروندان شاهرودی نیز می توانند عکس ها و حاشیه نگاری های خود از این برنامه را  جهت بازتاب و انعکاس در سایت کمیته صیانت به پست الکترونیک به نشانی info@sianat.org ارسال نمایند.

بنر (Large) (Medium)

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏