کسانی که امروز ادعای کشف خرابکاری می کنند همان هایی هستند که برای مصطفی پرونده سازی می کردند

بعد از شهادت شیران میدان هسته ای مانند شهیدان:علی محمدی، شهریاری، رضایی نژاد و شهید احمدی روشن و مرخص کردن دانشمندان دیگر مانند دکتر عباسی، خوانساری، آبنیکی، علی لو و غیره میدان برای برخی افراد مسئله دار جهت مصادره زحمات آنها باز شده و این روزها شاهد برخی خودنمایی ها در عرصه بین المللی و رسانه های داخلی هستیم.

پدر شهید احمدی روشن در گفتگو با 9دی با اشاره با برخی ادعاهای مطرح شده در رسانه های داخلی و بین المللی گفت بعد از شهادت شیران میدان هسته ای مانند شهیدان:علی محمدی، شهریاری، رضایی نژاد و شهید احمدی روشن و مرخص کردن دانشمندان دیگر مانند دکتر عباسی، خوانساری، آبنیکی، علی لو و غیره میدان برای برخی افراد مسئله دار جهت مصادره زحمات آنها باز شده و این روزها شاهد برخی خودنمایی ها در عرصه بین المللی و رسانه های داخلی هستیم. وی به اشاره به برخی اظهار نظرهای اخیر مبنی بر خنثی سازی خرابکاری ها در صنعت هسته ای کشور گفت امیدوارم روزی نیاید که با این افرادی که مسامحه آنها عامل شهادت فرزند برومندم بود و امروز این ادعاهارا مطرح می کنند مواجهه حضوری داشته باشم و آبروی آنها را پیش خلق خدا نبرم که از جهت حفاظت از فرزند دلبندم کوتاهی کردند. احمدی روشن افزود این افراد کسانی هستند که در زمان حیات این شهید والا مقام مقابل او شمشیر را از رو بسته بودند و حتی کار را به پرونده سازی برای او رساندند اما اکنون در زمان حیات معنوی یعنی شهادت وی میراث خوار شهدایی همچون مصطفی شده اند این پدر شهید در پایان افزود همه این موضع گیریها نمکی بر زخم دل بنده حقیر بود که برای هموطنان عزیزم بازگو کردم و امیدوارم جزای آنها با خداوند باشد. گفتنی است شهید مصطفی احمدی روشن نقش تعیین کننده ای در خنثی سازی خرابکاری دشمنان با ویروس استاکس نت در تاسیسات هسته ای ایران داشت که البته همزمان با تلاش های او مخالفت و حاشیه سازی هایی نیز برای وی از سوی برخی مسئولین سازمان بوجود آمد. با این حال در ماه ها و روزهای اخیر جریانی که با روی کار آمدن دولت جدید به کار بازگشته و عامل برکناری دوستان و یاران شهید احمدی روشن از مسئولیت های مهم مدیریتی سازمان انرژی اتمی نیز شده است، در گفتگو ها و مصاحبه هایی تلاش کرده تا موفقیت های مدیران جوان و انقلابی حذف شده سازمان انرژی اتمی را به نام خود ثبت کند.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏