نظر فرمانده ناجا در مورد اتفاقات مهرآباد/اتفاق خاصی در فرودگاه مهرآباد رخ نداده است/ حرمتی شکسته نشده است

احمدی‌مقدم با تأکید بر اینکه، در فرودگاه مهرآباد هیچ دعوا و درگیری رخ نداده است و حرمتی هم شکسته نشده است تصریح کرد: در ارتباط با این موضوع هیچ شاکی وجود ندارد و پرونده‌ای هم در نیروی انتظامی در راستای تحت تعقیب قرار دادن وجود ندارد. این تجمع یک استقبال مردمی بود و یک میتینگ سیاسی هم نبود که مجوز بخواهد.  موافقان و مخالفان هیچ کدام رسماً مجوز نگرفته‌اند و اطلاعی هم نداده بودند با هم در فرودگاه حضور یافته و به هم نیز احترام گذاشتند.

فرمانده نیروی انتظامی در ارتباط با اتفاقاتی که در حاشیه بازگشت رئیس جمهور به کشور در فرودگاه مهرآباد صورت گرفته عنوان کرد: در فرودگاه مهر‌آباد هنگام بازگشت رئیس جمهور به کشور اتفاق خاصی رخ نداده است، بالاخره یک گروه موافق و گروهی نیز مخالف هستند و خود رئیس جمهور نیز روز گذشته به این مهم اشاره کرده است.

احمدی‌مقدم با تأکید بر اینکه، در فرودگاه مهرآباد هیچ دعوا و درگیری رخ نداده است و حرمتی هم شکسته نشده است تصریح کرد: در ارتباط با این موضوع هیچ شاکی وجود ندارد و پرونده‌ای هم در نیروی انتظامی در راستای تحت تعقیب قرار دادن وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما این مفهوم نیست که هر گروهی می‌تواند بدون مجوز قانونی در خیابان حضور یابد.
فرمانده نیروی انتظامی حضور مردم در فرودگاه مهر‌آباد را یک استقبال مردمی دانست  تأکید کرد: این تجمع یک استقبال مردمی بود و یک میتینگ سیاسی هم نبود که مجوز بخواهد.
احمدی‌مقدم خاطرنشان کرد: موافقان و مخالفان هیچ کدام رسماً مجوز نگرفته‌اند و اطلاعی هم نداده بودند با هم در فرودگاه حضور یافته و به هم نیز احترام گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری فارس فرمانده نیروی انتظامی در پایان با اشاره به اینکه در کشور ما تنوع افکار و آرا وجود دارد عنوان کرد: ما نباید در این ارتباط سخت بگیریم مردم با آراء و نظرات مختلف آمدند، مسئولان نیز تحمل کردند و رئیس جمهور نیز روز گذشته اعتراضی در این مورد نداشتند.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏