فیلم سخنرانی مهندس نوبری در همایش بزرگ دلواپسیم + دانلود

وی افزود :کسانی که برای دفاع از سیاست های شما و این توافقنامه نیز به میدان می ایند، آنها هم باید شناسنامه داشته باشند.

کمیته صیانت از منافع ایران: مهندس نوبری در همایش بزرگ دلواپسیم  در انتقاد از توافقنامه ژنو گفت: موافقتنامه ای که نتواند سرنوشت کشور را بر اساس مصالح تعیین کند مورد حمایت ما نیست. وی افزود :کسانی که برای دفاع از سیاست های شما و این توافقنامه نیز به میدان می ایند، آنها هم باید شناسنامه داشته باشند. این فیلم در ادامه می آید:


دریافت فیلم

 

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏