فیلم سخنرانی اسماعیل کوثری در همایش بزرگ دلواپسیم + دانلود

ایشان عدم برداشت هیچکدام از اقساط وعده داده شده در توافقنامه را از جمله مواردی دانست که منافع ملی دچار خدشه شده است.

کمیته صیانت از منافع ایران: اسماعیل کوثر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش بزرگ دلواپسیم از عمل نکردن غربی ها به وعده های خود در توافق ژنو انتقاد نمود. ایشان عدم برداشت هیچکدام از اقساط وعده داده شده در توافقنامه را از جمله مواردی دانست که منافع ملی دچار خدشه شده است. این فیلم در ادامه می آید:


دریافت فیلم

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏