جزوه «کالبد شکافی ژنو 3»

در فصل نخست کتاب با نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران، به تحلیل چرایی نیاز جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای، تاریخچه و اجزای برنامه هسته ای ایران و روند تحولات این پرونده حساس پرداخته شده است.

در مقدمه­ ی این جزوه می خوانیم:

با توجه به اهمیت و تاثیر این توافقنامه بر آینده کشور و منافع ملی و راهبردی آن، مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان با مشاهده این خلاء و با هدف ارائه یک بررسی همه جانبه و چند بعدی از این توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انتشار کتاب حاضر نموده است. گروه نویسندگان این کتاب، مجموعه ای از پژوهشگران و کارشناسان مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و راهبردی هستند که هر یک از دریچه ای به موضوع نگریسته و در تلفیق و هم افزایی با یکدیگر به ارائه یک نگاه جامع در این خصوص پرداخته اند.

در فصل نخست کتاب با نگاهی اجمالی به برنامه هسته ای ایران، به تحلیل چرایی نیاز جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای، تاریخچه و اجزای برنامه هسته ای ایران و روند تحولات این پرونده حساس پرداخته شده است. فصل دوم این کتاب به « داده ها و ستانده های توافق ژنو» اختصاص داده شده است که در آن ها امتیاز های طرفین خصوصا طرف غربی در حوزه تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم جوانب حقوقی بیانیه ۲۴ نوامبر از منظر حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار می گیرد. در فصل چهارم این کتاب ابعاد و تبعات امنیتی توافق نامه ژنو و نیز پذیرش پروتکل الحاقی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل پنجم تاثیر مذاکرات هسته ای بر مسائل سیاسی-اجتماعی داخلی کشورمان ارزیابی گردیده است. موضوع فصل ششم این کتاب به «بررسی و ارزیابی راهبردی مذاکرات هسته ای و توافق نامه ژنو» اختصاص داده شده و بر این مبنا در فصل هفتم به آینده پژوهی و واکاوی سناریوهای آتی مذاکرات هسته ای پرداخته شده است. در انتهای کتاب و در قسمت پیوست ها، ترجمه کامل متن توافق نامه ژنو، بیانیه تفسیر رسمی آمریکا از توافق نامه ژنو و نیز مفاد پروتکل الحاقی جهت اطلاع خوانندگان آورده شده است.

دریافت جزوه

به نقل از: مرکز آینده پژوهی و مطالعات رهبردی تابان

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏